خرید پوشاک ترکیه

راه هاي مقابله بانگراني واضطراب


گذشته زندگي مرده خودرا دفن كنيد وهمانطوركه ديروز را فراموش كرده ايد آينده را نيزبه دست فراموشي بسپاريد(آينده امروزاست)هيچ فردايي وجودندارد.گذشته ما متعلق به ديروزاست وآينده ماهنوزازراه نرسيده است. براي هيچ يك از ماممكن نيست دريكي از اين زمان ها زندگي كنيم نه گذشته ونه آينده،بلكه فقط،زمان حال متعلق به ماست و....
ديل كارنگي
مترجم:شيرين هاشمي
شابك:978-600-5361-13-1

بازديد: 0

مشخصات آگهي

ايميل: ايميل
لينك: http://www.payamsara.com/irbiz.php?vendors=21310174&id=533
آدرس: http://www.payamsara.com/irbiz.php?vendors=21310174&id=533
تاریخ ثبت آگهی: دوشنبه 08 خرداد 1391
منبع: منبعخرید پوشاک ترکیه