خرید پوشاک ترکیه

تشريح كامل مسائل مكانيك خاك { بر اساس كتاب مهندس شاپور طاحوني }


در اين كتاب مي آموزيد: خاك و سنگ / تركيب خاك / طبقه بندي خاك / جريان آب در خاك / مفهوم تنش مؤثر / نشست خاك / مقاومت برشي خاك / فشار جانبي خاك / ظرفيت باربري پي براي شالوده هاي سطحي / پايداري شيرواني هاي خاك / تراكم خاك
نويسنده: مهندس مهدي اميري بهقدم
شابک:978-600-60211-40

بازديد: 0

مشخصات آگهي

ايميل: ايميل
لينك: http://www.payamsara.com/irbiz.php?vendors=21310174&id=517
آدرس: http://www.payamsara.com/irbiz.php?vendors=21310174&id=517
تاریخ ثبت آگهی: دوشنبه 08 خرداد 1391
منبع: منبعخرید پوشاک ترکیه