خرید پوشاک ترکیه

1100 Words You Need to Know Mini Guide Book


کتاب حاضر بر مبناي کتاب معروف 1100 Words You Need to Know تدوين شده است و داراي ويژگي هاي زير مي باشد: 1- کليه لغات و اصطلاحات هر درس همراه با جمله هاي کوتاه تر ارائه شده تا يادگيري آسان تر باشد. 2- تلفظ بريتانيايي و آمريکايي هر کلمه با علائم بين المللي فونتيک نوشته شده است. 3- شکل مترادف کليه لغات ارائه شده است. 4- خودآزمايي. 5- علائم بين المللي فونتيک به زبان ساده توضيح داده شده است. 0
شابک:9789649813264

بازديد: 0

مشخصات آگهي

ايميل: ايميل
لينك: http://www.payamsara.com/irbiz.php?vendors=21310174&id=1319
آدرس: http://www.payamsara.com/irbiz.php?vendors=21310174&id=1319
تاریخ ثبت آگهی: دوشنبه 08 خرداد 1391
منبع: منبعخرید پوشاک ترکیه