خرید پوشاک ترکیه

1001 Words You Need to Know and Use


مجموعه حاضربه آموزش 1001 کلمه ضروري که زبان آموزان به دانستن آن نياز دارند پرداخته است. از ويژگي اين کتاب به دو رنگ بودن متون براي يادسپاري بهتر و ترتيب کلمات براي پيدا کردن راحت تر واژه، مي باشد.
شوميز | رقعي | 176 صفحه
شابک:9780199560059

بازديد: 0

مشخصات آگهي

ايميل: ايميل
لينك: http://www.payamsara.com/irbiz.php?vendors=21310174&id=1314
آدرس: http://www.payamsara.com/irbiz.php?vendors=21310174&id=1314
تاریخ ثبت آگهی: دوشنبه 08 خرداد 1391
منبع: منبعخرید پوشاک ترکیه