خرید پوشاک ترکیه

کتاب گویای هدیه


کتاب گویای هدیه
نوجوانی که با پیر مردی در مورد هدیه صحبت می کردند . نوجوان به پیرمرد گفت : شما به من گفتی وقتی هدیه را دریافت کنم خوشحال ترو موفق تر خواهم بود . پس منظورتان از موفق تر چیست ؟
پیرمرد جواب داد : موفق تر بودن ، یعنی پیشرفت به سوی چیزی که آن را مهم می دانی .
نوجوان سر درگم شد و معنای هدیه آن جور که باید بداند ،ندانست .
پیرمرد جواب داد :
تو قبلا می دانستی هدیه چیست ؟
تو قبلا می دانستی کجا آن را پیدا می کنی .
و تو قبلا می دانستی چگونه می تواند ترا خوشحال تر و موفق تر سازد .
وقتی جوان تر بودی آن را بهتر می شناختی .
فقط آن را فراموش کرده ای .
و نوجوان پا به جوانی گذاشت و هنوز در فکر حرفهای آن پیرمرد بود که هدیه به معنای چیست ؟
او شغلش چمن زنی بود و از بودن در زمان حال خوشحال بود و از کارش لذت می برد .
و بعد در یک لحظه آن را دریافت .
و پی برد منظور از هدیه چیست …..
چیزی که همیشه بوده است ؛ چیزی که هم اکنون حقیقت دارد :
هدیه گذشته نیست ، هدیه آینده نیست .
هدیه زمان حال است .
هدیه ، یعنی اکنون !
مرد جوان هرچه بیشتر به زمان حال می اندیشید ، آن را بهتر درک می کرد . بودن در زمان حال ، یعنی تمرکز بر روی آنچه اکنون اتفاق می افتد . یعنی قدر دانی از هدایایی که هر روز به تو تقدیم می شود .
او به پیش پیرمرد رفت و گفت که هدیه را یافته ام : هدیه همان حضور داشتن در زمان حال است
و پیرمرد گفت : به این توجه کن :
حتی در شرایط بسیار دشوار هنگامی که بر آنچه در لحظه ی اکنون درست است تمرکز می کنی احساس شادی بیشتری خواهی داشت و در نتیجه انرژی و اعتماد لازم را برای کنار آمدن با آنچه امروز درست نیست ، بدست می آوری .
این را همیشه به یاد داشته باشید !!!
بودن در زمان حال به معنی از خود راندن پریشانی ها ست ،
و توجه کردن به آنچه اکنون مهم است .
تو با آنچه امروز به آن توجه می کنی ، زمان حال خود را می سازی.
http://www.ircdvd.com/1391/02/26/ebook-audiobook/1159.html

بازديد: 0

مشخصات آگهي

ايميل: ايميل
تلفن: 09359789510
قيمت: 30000ريال
موقعيت: تهران
آدرس: www.ircdvd.com
تاریخ ثبت آگهی: یکشنبه 31 اردیبهشت 1391
منبع: منبعخرید پوشاک ترکیه