خرید پوشاک ترکیه

SPSS Collection 2010


SPSS Collection 2010

نرم افزار قدرتمند در زمینه تحلیل آماری و مديريت داده ها

در تحلیل داده ها با استفاده از اس پی اس اس سه مرحله اساسی وجود دارد :

نخست باید داده‌های خام را وارد کنید و آنها را در یک پرونده ذخیره نمایید

دوم باید تحلیل مورد نیاز را برگزینید و آن را مشخص کنید .

سوم خروجی را وارسی کنید.

نرم‌افزار SPSS یکی از قدیمی ترین برنامه‌های کاربردی ر زمینه تجزیه و تحلیلهای آماری است

نرم افزاری آماری با قابلیتهای انجام توصیفی زیبا و گویا از اطلاعات شامل رسم نمودارها و چارت‌های گوناگون و محاسبات مربوط به میانگین - انحراف معیار و اریانس - میانه و ...

کلمه SPSS مخفف Statistical Package For Social Science (نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی)

می باشد . این نرم‌افزار یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار است بیشتر به بحث‌های آماری در حیطه علوم اجتماعی - روانشناسی و علوم

رفتاری و .... می پردازد .

قابلیتهای نرم‌افزار SPSS به شرح زیر است :

تهیه خلاصه‌های آماری مانند : گراف ها - جداول - آمارها و ...

انواع توابع ریاضی مانند قدر مطلق - تابع علامت - لگاریتم - توابع مثلثاتی و ...

تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی - فراوانی تجمعی - درصد فراوانی و ...

انواع توزیع‌های آماری شامل توزیع‌های گسسته و پیوسته

تهیه انواع طرح‌های آماری

انجام آنالیز و اریانس یکطرفه - دو طرفه - چند طرفه و آنالیز کوواریانس

تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی

ایجاد داده‌های تصادفی و پیوسته

محاسبه انواع آمارهای توصیفی

انوع آزمون‌های مرتبط با مقایسه میانیگن بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته

قابلیت مبادله اطلاعات با نرم افزارهای دیگر

پردازش انواع مختلف رگرسیون

نسخه هاي موجود در اين مجموعه :


V 18

V 17

V 16

V 15

V 14

V 13

V 12

V 11.5

V 11

V 10

V 9

بازديد: 22

مشخصات آگهي

ايميل: ايميل
لينك: http://www.payamsara.com/irbiz.php?vendors=71240039&id=545&AdsID=19971
آدرس: http://www.payamsara.com/irbiz.php?vendors=71240039&id=545&AdsID=19971
تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 16 دی 1389
منبع: منبعخرید پوشاک ترکیه