خرید پوشاک ترکیه

پایان نامه و پروژه کار تحقیقی 1 و 2 دانشجویی رشته حقوق و علوم قضایی کار تحقیقی آماده


در یک کار تحقیقی چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟
جواب : مقدمه , چکیده , فصل بندی , گفتار بندی , مبحث بندی , بند , رفرنس , نتیجه گیری , منابع

سری کاملی از عناوین پروژه های حقوقی مطرح در دانشگاه ها :
1- بررسي ساز و کارهاي نظارت تقنيني بر عملکرد قوه مجريه در جمهوري اسلامي ايران

2- برسي مفاهيم تصرف عدواني , ورود به ملک ديگري از ديدگاه حقوق موضوعه

3- وظايف دولت و قوه مجريه بر اعمال تصدي و حاکميت و تفاوت ميان اين دو

4- بررسي آيات قرآني پيرامون شهادت و قضاوت و تطبيق آن با حقوق موضوعه

5- بررسي آيات قرآني پيرامون قتل , قذف و زنا و تطبيق آن حقوق موضوعه

6- برسي حق سرقفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت در حقوق موضوعه

7- تجديد اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

8- بررسي آيات قرآني پيرامون وصيت و تطبيق آن با حقوق موضوعه

9- رابطه اصول فقه و مبانى فهم فقهى با معناشناسى و هرمنوتيك

10- بررسي عملکرد سازمان ملل متحد در برقراري صلح جهاني

11- تحليل اركان جرم تحصيل مال يا وجه از طريق نامشروع

12- نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما

13- بررسي اجمالي نفقه از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه

14- لزوم جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه

15- بررسي وضعيت حقوقي همسر غائب مفقود الاثر

16- كلياتي از مفهوم بلوغ و عقل در حقوق موضوعه

17- بررسي چک از ديدگاه قانون مجازات اسلامي

18- مقايسه اعتبار امر قضاوت شده با امر مختومه

19- انفال در نظام حقوقي اسلام و ايران

20- امام خمينى و مقولهء نوآورى در فقه سياسى

21- کلياتي از مفهوم اعدام در حقوق موضوعه

22- برسي مفهوم تعاون و جايگاه تعاوني ها

23- برسي مفاهيم حق شفعه و اخذ به شفعه

24- بررسي کلياتي از مفهوم انعقاد قرارداد

25- بررسي فقهي اقدامات تأميني و تربيتي

26- بررسي آثار و مفاهيم حقوقي پولشويي

27- حقوق زندانيان از ديدگاه قانون ايران

28- بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان

29- بررسي حريم در فقه وحقوق مدني

30- محاربه از ديدگاه فقه و حقوق جزا

31- رشوه از ديدگاه فقه و حقوق جزا

32- تسبيب در قانون مجازات اسلامي

33- جبران خسارات ناشي از دادرسي

34- دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر

35- بررسي قاعده اکراه از نظر فقهي

36- تاريخچه حقوق بشر در اسلام

37- تحصيل دليل در حقوق ايران

38- اشتباه در خود موضوع معامله

39- ديه و خسارات ناشي از آن

40- حقوق و جرائم کامپيوتري

41- گذري بر تعهدات كارفرما

42- ماهيت حقوقي حق تاليف

43- پرداخت ديه از بيت المال

44- مسئوليت کيفري اطفال

45- بررسي نحله و نفقه

46- عدالت ترميمي

47- معامله معارض

برای خرید هر یک از عناوین مطروحه با شماره تلفن 09363266939 تماس بگیرید .

بازديد: 23879

مشخصات آگهي

ايميل: ايميل
تلفن: 09363266939
قيمت: تماس بگیرید
موقعيت: تهران
آدرس: رباطکریم
تاریخ ثبت آگهی: سه شنبه 13 مهر 1389
منبع: منبعخرید پوشاک ترکیه