خرید پوشاک ترکیه

اصول ژنتیک پزشکی امری


اصول ژنتیک پزشکی امری ویرایش سیزدهم (جدید).
(مبانی ژنتیک پزشکی ایمری) ترجمه دکتر حبیب نصیری، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، رتبه 1 آزمون کارشناسی ارشد ژنتیک، رتبه 1 آزمون کارشناسی ارشد ایمنولوژی، رتبه 2 آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، رتبه 1 آزمون دکتری تخصصی
(PhD) ژنتیک پزشکی، رتبه 1 آزمون دکتری تخصصی(PhD) نانو بیوتکنولوژی پزشکی
(اعزام به خارج)، رتبه 1 آزمون دکتری تخصصی(PhD) زیست شناسی(ژنتیک مولکولی)
از منابع مورد استفاده برای کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی، زیست شناسی گرایش ژنتیک
دکتری تخصصی(PhD) ژنتیک پزشکی، زیست شناسی(گرایش ژنتیک مولکولی)
کارشناسی ارشد رشته های سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی
علوم جانوری، علوم گیاهی و دکتری تخصصی(PhD) رشته های بیوتکنولوژی( زیست فناوری) پزشکی، پزشکی مولکولی، باکتری شناسی پزشکی، ایمنی شناسی( ایمنولوژی) و سایر رشته هایی که درس ژنتیک دارند.

بازديد: 73

مشخصات آگهي

ايميل: ايميل
تلفن: 88889009
موقعيت: تهران
آدرس: اتوبان همتٰ، جنب بیمارستان میلاد، پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، طبقه اول، موسسه ابن سینا
تاریخ ثبت آگهی: چهارشنبه 09 فروردین 1391
منبع: منبعخرید پوشاک ترکیه