خرید پوشاک ترکیه

نرم افزار حسابداری شرکت ها،تولیدی ها،فروشگاه ها،صندوق های اعتباری،ویژه عمران و ب


نرم افزار حسابداری شرکت
برخی امکانات نرم افزار
تعاريف
(کدينگ سرفصل هاي حسابداري توسط حسابدار (حتي سرفصل هاي اتومات
تنظيم صدور ويا عدم صدور اسناد اتومات در خريد , فروش وعمليات چک ها و قبوض
تنظيم سر فصل هاي اتومات

عمليات
ثبت , بازنگري و اصلاح سند حسابداري
ثبت , بازنگري و اصلاح حواله جابجايي کالا در انبارها
ثبت , بازنگري و اصلاح حواله ورود و خروج کالاي اماني

گزارشات
گزارش خلاصه عملکرد اسناد جهت ثبت در دفاتر رسمي
گزارش دفاتر کل , معين و تفضيلي
گزارش تريل عملکرد خريد و فروش کالا با مشتريان و فروشندگان

حسابداری تولید
برخی امکانات نرم افزار
تعاريف
تعريف روال هاي توليد محصول و آزمايشات آنها
تعريف قيمت هر کالا براي هر مشتري

عمليات
ثبت , اصلاح و بازنگري برگه توليد محصول
ثبت , اصلاح و بازنگري سفارش فروش کالا

گزارشات
گزارش تريل توليد محصولات بر حسب محصول , تاريخ , شماره برگه و انبار
گزارش جمعي توليدات

نرم افزار حسابداری بتن
برخی امکانات نرم افزار
تعاريف
تعريف روال توليد انواع بتن
تعريف خودرو و راننده جهت حمل و نقل کالا در خريد وفروش
تعريف نحوه چاپ قرارداد

عمليات
ثبت , اصلاح و بازنگري حواله خروج کالا
تجميع حواله هاي خروج جهت صدور فاکتور فروش
ثبت , اصلاح و بازنگري حواله حمل و نقل کالا بين انبارها
ثبت , اصلاح و بازنگري برگه توليد بتن

گزارشات
خلاصه عملکرد فاکتورهاي فروش
مشروح عملکردکالا براي هر شخص
مشروح عملکرد راننده
گزارش مقادير حمل نشده هر فاکتور خريد

نرم افزار حسابداری عمران
برخی امکانات نرم افزار
تعاريف
امکان تعريف گروه هاي پروژه ابنيه در قالب ساختماني , راه سازي و سدسازي
امکان تعريف مشروح پوژه هاي ابنيه در گروه هاي پروژه هاي ابنيه
مکان تعريف کليه اقلام کالا و خدمات بطور مشروح درهر گروه کالا و خدمات

عمليات
ثبت , بازنگري واصلاح حواله مصرف کالاهاي موجود در انبارها براي هر پروژه
ثبت , بازنگري واصلاح حواله مصرف مستقيم کالا و خدمات

گزارشات
(تريل عملکرد مصرف کالا و خدمات در مراکز هزينه (پروژه ها
(کاردکس مصرف کالا و خدمات در مراکز هزينه (پروژه ها

نرم افزار حسابداری اعتباری
برخی امکانات نرم افزار
تعاريف
تعريف سرفصل هاي حسابداري در 3 سطح کل , معين و تفضيلي
تعريف انواع حساب هاي پس انداز , جاري و وام
تعريف حساب جاري وپس انداز براي اشخاص حقيقي و حقوقي
تعريف کاربران و تعيين سطح دسترسي هريک

عمليات
ثبت , بازنگري و اصلاح دريافت و پرداخت نقدي و انتقالي
ثبت , بازنگري و اصلاح برگه وام , تعديل وام و اجرائيات وام
ثبت , بازنگري و اصلاح کليه عمليات چکهاي دريافتي و پرداختي

گزارشات
گزارشات روزانه دريافت و پرداخت نقدي , انتقالي , کل اسناد حسابداري و
خلاصه عملکرد اسناد

گزارش گردش حساب هاي جاري , پس انداز و وام به همراه محاسبه ميانگين
حسابهاي جاري و پس انداز

ليست اقساط معوقه و يا در انتظار وصول

ليست قابليتهاي جانبي نرم افزارها

چاپ بارکد
مراکز هزینه
امانت فروشی
افزایش واحد تجاری
ویزیتور
فروش اقساطی
سفارشات خرید
سفارشات فروش
کالاهای دوبعدی(مانند شیشه فروشی)
تعیین قیمت های مختلف برای مشتریان
راننده و خودرو
خودروی مشتری(کارواش)
خرید و فروش فوری (کمیسیون)
نرم افزار حسابداری فروشگاهی

برخی امکانات نرم افزار
تعاريف
تعريف حسابهاي بانکي , بدهکاران , بستانکاران , صندوقها , هزينه ها
(تعريف گروه ها و ريز اقلام کالا و خدمات (در دو سطح
تعريف دسته چک براي حسابهاي بانکي و نحوه چاپ چک جهت صدور آن
تعريف انواع تخفيف و افزايش قيمت ها در خريد و فروش
(تعريف انواع قالب چاپ فاکتور فروش (وجود 56 حالت پيش فرض
تعريف مشتريان و فروشندگان و گروه بندي آنها

عمليات
ثبت , بازنگري و اصلاح فاکتورهاي خريد و فروش و برگشت از خريد و فروش
ثبت , بازنگري و اصلاح کليه عمليات چکهاي دريافتي و پرداختي
ثبت , بازنگري و اصلاح قبوض دريافت و پرداخت وجه نقد


گزارشات
( گزارش عملکرد سود وزيان در طول هر زمان (خلاصه و مشروح
گزارش مجتمع عملکرد مشتريان و فروشندگان در خريد , فروش و چک
گزارش چکهاي دريافتي بر حسب وضعيت , تاريخ , مبلغ و تحويل دهنده
گزارش چکهاي پرداختي بر حسب وضعيت , تاريخ , مبلغ و تحويل گيرنده

صندوق ها

وجود صندوق مرکزي بطور پيش فرض و امکان ايجاد صندوقهاي مجزا و گروه هاي صندوق هاي سيار مانند تنخواه گردانها ، پيک هاي موتوري و رانندگان

حسابهاي بانکي

ايجاد حسابهاي بانکي جهت استفاده از دسته چکهاي متعلق به فروشگاه و يا واريز وجوه نقدي به آن حسابها

هزينه ها

ايجاد انواع گروه


...
...
...


لي يا برگشت چکهاي پرداختي امکان ثبت چکهاي پرداختي از حسابهاي بانکي بدون تعريف دسته چک امکان پيوست رسيدهاي دريافت ، پرداخت و مصرف چکهاي دريافتي به فاکتورهاي گذشته (نسخة پيوست به فاکتور) محاسبه راس چکها هنگام دريافت و پرداخت چک بر اساس تاريخ ثبت رسيد و تاريخها و مبالغ چکها امکان ايجاد مشتري / فروشنده در رسيدهاي دريافت ، پرداخت و مصرف چک و نمايش کل مشخصات مشتري / فروشنده هاي قبلي امکان تصحيح تاريخ کليه رسيدها در هنگام ثبت رسيدهاي جديد در کارهاي معوق امکان ثبت موقت در رسيد دريافت چک چاپ کليه رسيدهاي عمليات دريافت و پرداخت چک در دو اندازةبازديد: 52

مشخصات آگهي

ايميل: ايميل
تلفن: 09155144320
قيمت: توافقی
موقعيت: خراسان رضوی
آدرس: مشهد-تقاطع کلاهدوز و قاضی طباطبایی،نبش قاضی طباطبایی9-پلاک 52،طبقه اول
تاریخ ثبت آگهی: پنجشنبه 24 فروردین 1391
منبع: منبعخرید پوشاک ترکیه