خرید پوشاک ترکیه

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی


موسسه معين با بهره گيري از اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشکي و رتبه هاي برتر دکتري تخصصي با پشتوانه آمار قبولي بالا در سنوات گذشته، دوره هاي آموزشي زير را به صورت حضوري در موسسه برگزار مي نمايد

کارشناسی ارشد
ژنتيک انساني پرستاري روانشناسي باليني اپيدميولوژي
ويروس شناسي مديريت توانبخشي مهندسي پزشکي علوم تشريحي(آناتومي)
بهداشت حرفه اي پرستاري مراقبت هاي ويژه پرستاري مراقبت هاي ويژه نوازادان راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي
بيوتکنولوژي پزشکي علوم و صنايع غذايي فيزيولوژي مدارك پزشكي
نانوتكنولوژي پزشكي مامايي آمار زيستي قارچ شناسي پزشكي
بيوشيمي باليني مديريت خدمات بهداشتي حشره شناسي پزشکي بهداشت محيط
خون شناسي آموزش بهداشت اپيدميولوژي ارگونومي
ميكروب شناسي آموزش پزشكي اقتصاد بهداشت سم شناسي
ايمني شناسي انگل شناسي علوم تغذيه فيزيك پزشكي
مجموعه زيست شناسي
ميکروبيولوژي ژنتيک مولکولي زيست شناسي سلولي مولکولي بيوفيزيک
بيوشيمي علوم گياهي علوم جانوري ميکروبيولوژي - بيوتکنولوژي

کارداني به کار شناسي
هوشبري اتاق عمل حشره شناسي پزشکي بهداشت عمومي
مامايي علوم آزمايشگاهي مدارک پزشکي راديولوژي
بهداشت محيط بهداشت حرفه اي

منابع آزمون وجزوات مکاتبه اي
مهم ترين منابع معرفي شده توسط اساتيد و کتابهايي که داوطلبان سالهاي گذشته آنها را مطالعه نموده و در مقاطع مختلف قبول شده اند را در اين جزوات خواهيد يافت و از منابعي که صرفآ معرفي شده اما ارزش چنداني براي مطالعه ندارند ياسئوال خيز نميباشند را براي جلوگيري از اتلاف وقت وانرژي دانشجويان گرامي حذف نموده ايم . بسته آموزشي مجموعه اي است منحصر بفرد که امکان در اختيار داشتن يکجاي مطالب مهم کليه کتب اصلي و جزوات ارزشمند اساتيد تاثيرگذار در آزمون را ميسر مي سازد. اين بسته ارزشمند شامل کليه مباحث دروس دوره مورد نظر بوده و داوطلب را با فراگيري کامل مطالب، از مطالعه پراکنده بي نياز مي سازد.
نکات کليدي و سوالات مهم آزمونها
موسسه علوم وفنون معين در راستاي آماده سازي منابع آموزشي وزارت بهداشت براي آن دسته از عزيزاني که فرصت کافي براي مطالعه کامل دروس را ندارند و يا آن گروه از داوطلباني که متن کامل جزوات را مطالعه نموده و مي خواهند زمان اندکي را صرف مطالعه نکات کليدي و مهم دروس نموده و به سوالات مهم و طبقه بندي شده آزمونهاي قبل دسترسي داشته باشند، اقدام به راه اندازي و فروش نکات کليدي و سوالات مهم و طبقه بندي شده آزمونها نموده است..


دکتراي تخصصي
اپيدميولوژي
آمار زيستي بيولوژي توليد مثل علوم تشريحي(آناتومي)
آموزش بهداشت ايمني شناسي علوم اعصاب فيزيولوژي
بهداشت حرفه اي انگل شناسي فيزيك پزشكي پروتئوميکس
بيوشيمي علوم تغذيه مهندسي بافت قارچ شناسي پزشكي
اقتصاد بهداشت پرستاري سياست گذاري سلامت بيوتکنولوژي پزشکي
بهداشت باروري پزشکي مولکولي خون شناسي ويروس شناسي
ميكروب شناسي آموزش پزشكي نانوتكنولوژي پزشكي مهندسي بهداشت محيط
مديريت اطلاعات بهداشت ودرمان مديريت خدمات بهداشتي درماني

آزمونهاي آزمايشي
آزمونهاي آزمايشي کشوري موسسه علوم وفنون معين به منظور سنجش آموخته هاي داوطلبان و آشنايي آنها با شيوه و نوع سوالات آزمون بصورت حضوري برگزار مي گردد . اين آزمونها 8 مرحله بوده که 4مرحله آن بصورت بودجه بندي شده ميباشد و 4مرحله جامع تعداد سئوالات هر آزمون 160 سئوال بوده که 120 سئوال تخصصي و40 سئوال از سئوالات زبان عمومي ميباشد.براي متقاضياني که درشهرستانها حضور دارند نيز امکان بهره مندي از اين آزمونها درنمايندگيهاي اين موسسه در مراکز استانها وشهرستانها ميباشد . پس از برگزاري آزمونها کارنامه کشوري آزمون صادر ودانشجو ميتواند خودرا با تعدادزيادي ازداوطلبين ديگر مقايسه کند .

جامع ترين بانک نمونه سوالات آزمون هاي علوم پزشکي
به منظور آشنايي داوطلبان با شيوه، نوع و نمونه سوال هاي آزمون هاي وزارت بهداشت ، نمونه سوال هاي آزمون در بزرگترين بانک نمونه سوالات آزمون کشور طراحي و در اختيار داوطلبان قرار گرفته است.

مراکز علمي آموزشي که در تهران و ساير مراکز استانها، بصورت مستقيم و يا مجموعه هاي وابسته همکاري نموده اند جهت تسهيل بهتر آماده ارائه خدمات به شما ميباشند.

تماس باما :
دفتر مرکزي : تهران يالاتر ازميدان وليعصر بعد از زرتشت کوي پزشک پور شماره 12 ساختمان معين
شماره تماس: 88915840
دورنگار :88802153
Site: www.mui.ir

بازديد: 4543

مشخصات آگهي

ايميل: ايميل
تلفن: 88915840
موقعيت: تهران
آدرس: تهران يالاتر ازميدان وليعصر بعد از زرتشت کوي پزشک پور شماره 12 ساختمان معين
تاریخ ثبت آگهی: شنبه 15 بهمن 1390
منبع: منبعخرید پوشاک ترکیه